Qəribə baxışlar... Bu dünyada bir sən, bir də o. ...
"Tanrının qəzəbi" dedilər ona ... Roma İmperiyasını bir ucdan bir uca titrədən Hunların qorxmaz lideri Attilanın əhvalatı ... Onun Roma saraylarındaki tustaklığından, ...