Uçan Nağıllar ...
Azyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu seriyada maraqlı cəhətlərdən biridə kitabları həm əvvəldən həm də sondan oxuduqdan onun yeni bir nağılla başlamasıdır. Nağıllar özündə ...
Təmsillər - 3 Seriya ...
Vasili Yanın "Makedoniyalı İsgəndər" və "Çingiz Xan" romanları uşaqlar üçün işlənmiş, sadələşdirilmiş variantıdır. "Tarixi Şəxsiyyətlər" seriyasından ...
Allahın Elçiləri - Uşaq Nağılları ...
Şokolad kimi Nağıllar - 2 Seriya ...
Valideyinlərin erkən yaşlarda onlara nağıl oxuması çox vacibdir. Ata-analara bu işdə yardımçı olmaq üçün "Körp əmin nağılları" seriyasını hazırladıq. Seriya 6 kitabdan, ...
4-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Hecalı Nağıllar" seriyası 6 kitabdan ibarətdir. Seriyanın iki üstün cəhəti var. Əvvəla, uşaqlar bu nağıllardan tərbiyəvi ...
Bu kitabda balaca Elgün haqqında bir-birindən maraqlı hekayələr toplanıb. Həmin hekayələr azyaşlıların nitq qabiliyyətini gücləndirməyə, onlarda xeyirxahlıq, açlışqanlıq, ...
4-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu kitab seriyasından nəşr olunan 5 kitaba ayrı-ayrı heyvanlar haqqında maraqlı nağıllar daxil edilib. Nağılların ən maraqlı tərəfi isə ...