Sözün əsl mənasında güclüdür. Uşaqları düşünməyə vadar edir. Bu kitabda sizi çətin labirintlər, riyaziyyat, məntiq oyunları gözləyir. Kitabın müəlliflik haqqı təhsildə birinci ...
Məktəbə Hazırlıq 333 Məntiq ...
Bu seriyadan olan kitabların məqsədi uşaqlara erkən yaşda hərfləri, rəqəmləri və xətlərlə düzgün yazmağı öyrənir. Bu kitabların köməyi ilə uşaqlarınız hələ məktəbə getməmişdən ...
Hazırladığımız və 5-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Əyləncəli Riyaziyyat" kitabının iki üstünlüyü var. Birinci, onun köməyi ilə uşaqlar riyaziyyat haqqında ilkin ...
Bu vəsait valideynlərin bilavasitə iştirakı ilə bağçayaşlı uşaqlarda ilk bilgi və təsəvvürlərin yaranmasına kömək etmək məqsədi daşıyır. Valideynlər hər bir səhifənin yuxarısında ...
Bu seriyadan olan kitabların məqsədi uşaqlara erkən yaşda hərfləri, rəqəmləri və xətlərlə düzgün yazmağı öyrənir. Bu kitabların köməyi ilə uşaqlarınız hələ məktəbə getməmişdən ...
İbtidai siniflər üçün yazı dəftəri ...