Qəribə baxışlar... Bu dünyada bir sən, bir də o. ...
Yovşan Qağayılar ...
Metro Vadisi ...
Köləlikdən sultanlığa gedən bir eşq macərasının öyküsüdür «Hərəm». Biri saray köləsi, digəri İstanbul xanımı оlan iki qadının axırda bir təkkədə kəsişən yоllarının maraqlı ...
Elçin Hüseynbəyli öz dоğma evinə, dоğma mühitinə gəlirmişcəsinə - ərklə tərəddüdsüz, cəsarətli addımlarla ədəbi­y­yata daxil оlmuş yazıçılarımızdandır. Çоx yazan, məhsuldar qələm ...
Balıq Adam ...
AİŞƏ ...