Uçan Nağıllar ...
Azyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu seriyada maraqlı cəhətlərdən biridə kitabları həm əvvəldən həm də sondan oxuduqdan onun yeni bir nağılla başlamasıdır. Nağıllar özündə ...
Təmsillər - 3 Seriya ...
Vasili Yanın "Makedoniyalı İsgəndər" və "Çingiz Xan" romanları uşaqlar üçün işlənmiş, sadələşdirilmiş variantıdır. "Tarixi Şəxsiyyətlər" seriyasından nəşr olunan bu kitabların ...
Allahın Elçiləri - Uşaq Nağılları ...
Şokolad kimi Nağıllar - 2 Seriya ...
Valideyinlərin erkən yaşlarda onlara nağıl oxuması çox vacibdir. Ata-analara bu işdə yardımçı olmaq üçün "Körp əmin nağılları" seriyasını hazırladıq. Seriya 6 kitabdan, hər kitab ...
4-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Hecalı Nağıllar" seriyası 6 kitabdan ibarətdir. Seriyanın iki üstün cəhəti var. Əvvəla, uşaqlar bu nağıllardan tərbiyəvi xüsusiyyətləri əxz ...
Bu kitabda balaca Elgün haqqında bir-birindən maraqlı hekayələr toplanıb. Həmin hekayələr azyaşlıların nitq qabiliyyətini gücləndirməyə, onlarda xeyirxahlıq, açlışqanlıq, ...
4-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu kitab seriyasından nəşr olunan 5 kitaba ayrı-ayrı heyvanlar haqqında maraqlı nağıllar daxil edilib. Nağılların ən maraqlı tərəfi isə ...
Davranış Qaydaları - 4 Seriya ...
Uşaqlara erkən yaşda yaradıcılıq vərdişləri aşılamaq, onlarda müstəqil şəkildə düşünmək, hadisələri əlaqələndirmək və müqayisə qabiliyyətinə malik olmaq bacarığı yaratmaq üçün ...
Körpələr siz onlara nağıl oxumadan yatmaq istəmirləe? Elə isə artıq "365 şirin yuxu" kitabı var. Hər aya bir kitab, hər günə bir nağıldan ibarət bu seriyadakı nağıllar körpələrin ...
Aşağı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan, 25 kitabdan ibarət "100 Sevimli Nağıl" kitabına Azərbaycan və dünya xalqlarının ən say-seçmə nağılları daxil edilub. Sadə dildə ...