Bu, onların ilk yay tətilidir - 1-cilərin. İlk dərs ilinin sevinci və həyəcanı öz yerini 3 aylıq istirahətə verir. Biz isə bu istirahət müddətini daha mənalı və əyləncəli etmək ...
Bu kitab 4-cü sinifi bitirənlər üçün nəzərdə tutulub. Kitabda Azərbaycan dili və Riyaziyyat fnlərinə aid bir-birindən maraqlı test tapşırıqları yer alıb. Yüksək ploiqrafik üsulla ...
Ana Dili - Qiymətləndirmə [3 Seriya] doğma dilimiz haqqında bilikləri zənginləşdirmək məqsədi ilə hazırlanıb. Kitaba daxil edilən testlər vasitəsi ilə şagirdlər həm dərs ili ...
Yay tətili yalnız bolluca istirahət etməkdən, oynamaqdan və gəzməkdən ibarət olsaydı, yəqin ki, çox mənasız olardı. Axı yay tətilinin məqsədi geridə qalan dərs ilində əldə edilin ...
Kitab uşaqların ana dilində düzgün, aydın cümlələr qura bilməsini təmin edir. Uşaqlar hər bir testin köməyi ilə öz hiss və düşüncələrini səlis ifadə edə bilmək vərdişi ...
2-ci və 3-cü sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan "Həyat Bilgisi - Qiymətləndirmə" kitabına daxil edilən testlər sadə, anlaşıqlı dildə yazılıb. Bu isə şagirdlərə verilən testləri ...
2-ci və 3-cü sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan "Həyat Bilgisi - Qiymətləndirmə" kitabına daxil edilən testlər sadə, anlaşıqlı dildə yazılıb. Bu isə şagirdlərə verilən testləri ...
]Bu kitablarda (1-ci sinifdən 5-ci sinifə) Azərbaycan dili, Riyaziyyat, Həyat bilgisi, İnformatika, Təsviri İncəsənət, Texnologiya, Musiqi, İngilis dili fənləri üzrə ...
Uçan Nağıllar ...
Azyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu seriyada maraqlı cəhətlərdən biridə kitabları həm əvvəldən həm də sondan oxuduqdan onun yeni bir nağılla başlamasıdır. Nağıllar özündə ...
Təmsillər - 3 Seriya ...
Vasili Yanın "Makedoniyalı İsgəndər" və "Çingiz Xan" romanları uşaqlar üçün işlənmiş, sadələşdirilmiş variantıdır. "Tarixi Şəxsiyyətlər" seriyasından nəşr olunan bu kitabların ...
Allahın Elçiləri - Uşaq Nağılları ...
Şokolad kimi Nağıllar - 2 Seriya ...
Qızılgül Nağılları - 10 Nağıl ...
Valideyinlərin erkən yaşlarda onlara nağıl oxuması çox vacibdir. Ata-analara bu işdə yardımçı olmaq üçün "Körp əmin nağılları" seriyasını hazırladıq. Seriya 6 kitabdan, hər kitab ...
4-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Hecalı Nağıllar" seriyası 6 kitabdan ibarətdir. Seriyanın iki üstün cəhəti var. Əvvəla, uşaqlar bu nağıllardan tərbiyəvi xüsusiyyətləri əxz ...
Bu kitabda balaca Elgün haqqında bir-birindən maraqlı hekayələr toplanıb. Həmin hekayələr azyaşlıların nitq qabiliyyətini gücləndirməyə, onlarda xeyirxahlıq, açlışqanlıq, ...
4-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu kitab seriyasından nəşr olunan 5 kitaba ayrı-ayrı heyvanlar haqqında maraqlı nağıllar daxil edilib. Nağılların ən maraqlı tərəfi isə ...
Davranış Qaydaları - 4 Seriya ...
Uşaqlara erkən yaşda yaradıcılıq vərdişləri aşılamaq, onlarda müstəqil şəkildə düşünmək, hadisələri əlaqələndirmək və müqayisə qabiliyyətinə malik olmaq bacarığı yaratmaq üçün ...
Körpələr siz onlara nağıl oxumadan yatmaq istəmirləe? Elə isə artıq "365 şirin yuxu" kitabı var. Hər aya bir kitab, hər günə bir nağıldan ibarət bu seriyadakı nağıllar körpələrin ...
Aşağı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan, 25 kitabdan ibarət "100 Sevimli Nağıl" kitabına Azərbaycan və dünya xalqlarının ən say-seçmə nağılları daxil edilub. Sadə dildə ...
Sözün əsl mənasında güclüdür. Uşaqları düşünməyə vadar edir. Bu kitabda sizi çətin labirintlər, riyaziyyat, məntiq oyunları gözləyir. Kitabın müəlliflik haqqı təhsildə birinci ...
Məktəbə Hazırlıq 333 Məntiq ...
Bu seriyadan olan kitabların məqsədi uşaqlara erkən yaşda hərfləri, rəqəmləri və xətlərlə düzgün yazmağı öyrənir. Bu kitabların köməyi ilə uşaqlarınız hələ məktəbə getməmişdən ...
Siz uşaqlarınızın məktəbə gedənə qədər bütün hərfləri tanımasını və onları aydın, səlis tələffüz edə bilməsini istəyirsiniz. Amma buna nail olmaqda çətinlik çəkirsiniz. Hər bir ...
Hazırladığımız və 5-6 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Əyləncəli Riyaziyyat" kitabının iki üstünlüyü var. Birinci, onun köməyi ilə uşaqlar riyaziyyat haqqında ilkin biliklərə ...
Bu vəsait valideynlərin bilavasitə iştirakı ilə bağçayaşlı uşaqlarda ilk bilgi və təsəvvürlərin yaranmasına kömək etmək məqsədi daşıyır. Valideynlər hər bir səhifənin yuxarısında ...
Bu seriyadan olan kitabların məqsədi uşaqlara erkən yaşda hərfləri, rəqəmləri və xətlərlə düzgün yazmağı öyrənir. Bu kitabların köməyi ilə uşaqlarınız hələ məktəbə getməmişdən ...
İbtidai siniflər üçün yazı dəftəri ...
Bu seriyadan olan kitabların məqsədi uşaqlara erkən yaşda hərfləri, rəqəmləri və xətlərlə düzgün yazmağı öyrənir. Bu kitabların köməyi ilə uşaqlarınız hələ məktəbə getməmişdən ...
Məktəbə hazırlıq üçün dərs vəsaiti ...
Uşaqlar üçün yer üzündəki gözəlliklərə həsr olunmuş ensklopediya ...
İlk dəfə uşaqlar üçün Şərkərdələr haqqında kitab ...
İlk dəfə uşaqlar üçün Şahlar haqqında kitab ...
Heyvanlar - Reptillər, məməlilər, quşlar ...