Azərbaycan tarixinin ən parlaq şəxsiyyətlərindən biridir. İlk dəfə xalqımıza azadlıq dadızdırmış, müsəlman və türk dünyasında ilk Respublika qurmuş, bütün şüurlu həyatını ...