Köləlikdən sultanlığa gedən bir eşq macərasının öyküsüdür «Hərəm». Biri saray köləsi, digəri İstanbul xanımı оlan iki qadının axırda bir təkkədə kəsişən yоllarının maraqlı ...